Anlita Kören 

tag kontakt med

   Körledaren och Dirigenten

Monica Pettersson, tel.  0702 58 76 23